Zaměřování

Zaměřování

 

 

Zpracováváme zaměřování stávajícího stavu všech druhů budov – pasportizace budov.

 

Cenová nabídka na zaměření závisí na pracnosti a složitosti konkrétní stavby. Ta se podle složitosti zařazuje do 4 pásem náročnosti:

I.      jednoduchý pravidelný půdorys, stropy rovné, podlahy v jedné úrovni

II.     členitý půdorys, různé půdorysy podlaží

III.    členitý nepravidelný půdorys, stropy klenuté, podlahy v různých úrovních

IV.    stropy složité trámové nebo se složitými klenbami, podlahy v různých úrovních, okenní otvory nestejné výšky, krovy staré soustavy,

        fasáda s bohatými architektonickými detaily

 

Cena se odvíjí podle půdorysné plochy všech podlaží objektu včetně podzemí a půdního prostoru.

 

Cena za zaměřování (Nejsem plátce DPH)

 

Cena za m2 půdorysné plochy dle pásma náročnosti

 m2  I.  II.  III.  IV.
do 300 35 Kč/m² 50 Kč/m² 70 Kč/m² 90 Kč/m²
300 – 1000
30 Kč/m²
45 Kč/m²
60 Kč/m²
80 Kč/m²
 1000 – 1500 25 Kč/m²
35 Kč/m²
50 Kč/m²
65 Kč/m²
 >1500 20 Kč/m²
30 Kč/m²
40 Kč/m²
50 Kč/m²