NZÚ / Dešťovka

Nová zelená úsporám / Dešťovka

 

 

Zpracováváme posudky a projekty pro dotační programy Nová zelená úsporám a Dešťovka.

 

Dotační program Dešťovka

 

Tato dotace je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Cena odborného posudku pro dotační program Dešťovka je při dodání potřebných podkladů nutných pro zpracování 5 000 Kč.

 

Podklady pro zpracování odborného posudku

 

– situaci (pokud není k dispozici, stáhneme ji z katastru), výpis z katastru nemovitostí

– informace o investorovi (email, telefon)

– počet osob v domě, počet připojovaných WC v domě, poloha (patro, umístění)

– půdorys odvodňované střechy (pokud není k dispozici, bude nutno střechu základně zaměřit, cena od 500 Kč – záleží na velikosti a složitosti střechy)

– krytina a sklon střechy

– vedení ležaté dešťové kanalizace, svody ze střechy (poloha, počet)

– plocha možná k zálivce

– trasa napojení recirkulované vody na splachování a dopouštění pitné vody do jímky (zákres do nějaké situace)

– způsob likvidace přebytků dešťové vody (vsak, kanalizace, vodoteč – není posudkem řešeno, jen se konstatuje)